Mandray ny taona 2020 isika, taona vaovao mitondra fanantenana ho antsika ary manan-danja manokana amin’ny tantaram-pirenena ity taona ity. Tanatin’ny herintaona dia maro ireo dingana vita na dia mbola maro aza no ho tanterahana. Napetrantsika ireo fototra hampandroso sy hampisandratra an’i Madagasikara .
Raha izaho irery dia mandeha haingana, fa raha isika rehetra miaraka dia ho lasa lavitra…
Koa ny faniriana dia hampiray antsika anie ity taona vaovao ity. Ary andeha isika hiaraka hanoratra tantara vaovao ho an’i Madagasikara sy hanorina hoavy feno fahombiazana ho an’ny firenena.
Ary ho ataontsika amim-pinoana sy am-pitiavana ny zavatra rehetra.
Manantitra ny fiarahabana ho antsika Malagasy rehetra izahay mivady ary mirary mba ho taona zina, feno fahombiazana ho an’ny Malagasy anie ity taona 2020 ity!