Nandritra ny 60 taona izao, tsy nahitana vaha olana maharitra ny tsy fanjariana ara-tsakafo eto Madagasikara, fa indrindra ny any amin’ny faritra Atsimon’ny Nosy. Nataoko laharam-pahamehana ary voasoratra amin'ireo velirano natao ny hiadiana @izany. Manaporofo izany dia tany Atsimo no notsidihiko voalohany raha vao lany ho Filoha ny tenako. Ny volana oktobra 2019 dia nihaona t@ Atoa Alain MERIEUX tany Lyon ny tenako, nikaro-bahaolana, nitady fiaraha-miasa hamonjena ireo mponina sy zaza mijaly ara-tsakafo any Atsimo. Mody ventiny ny rano natsakaina ankehitriny, tonga eto amintsika ny Fondation MERIEUX sy ny Nutriset izay fanta-daza maneran-tany amin’ny ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo ary hanangana haingana orinasa goavana any Atsimo hamonjena ny mponina. Tsy maintsy tratrantsika ny fanamby ary resintsika ny kere sy ny tsy fanjariana ara-tsakafo.