Araka ny fomba fanao amin’ny tany Repoblikana dia tonga nifandimby niarahaba anay mivady teto @lapan’Ivaoloha androany ireo Andrimpanjakana telo nahitana ireo solombavambahoaka sy ireo mpikambana sivy mianadahy ao amin’ny Fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ary ireo mpikambana ao amin’ny Governemanta. Fotoana nifanomezam-boninahitra amin’ny maha Raiamandreny sy zanaka. Ilaina tokoa ny maneho firaisankina, firaisam-po, firaisan-tsaina sy fahavononana mba hiasa ho an’ny fampandrosoana ny Tanindrazana. Taona fanatanterahana ireo Velirano tokoa mantsy ity taona 2020 ity. Ho taom-pahombiazana ho an’ny Malagasy iray manontolo. Mila ny finiavan’ny rehetra sy fiaraha-mientana izany fa indrindra fahadiovam-po. Hitovy lenta ny distrika rehetra ka tsy hisy intsony ny ho zanak’ikala hafa eo amin’ny sehatry ny fampandrosoana. Taona hankalazana ny faha60 taona niverenan’ny fahaleovantenan’i Madagasikara rahateo ny 2020 koa hiara hiasa isika hanandratra sy hampamiratra ity Nosy malalantsika ity.