Nandritra ny 60 taona izao, tsy nahitana vaha olana maharitra ny tsy fanjariana ara-tsakafo eto Madagasikara, fa indrindra ny any amin’ny faritra Atsimon’ny Nosy. Continuer la lecture