• Récépissé de Déclaration de MODIFICATION de l’Association n° W773001313
  • Modernisation et développement de Madagasikara

    Napetraka tao Vatofotsy Antsirabe ihany koa ny vato fototry ny tranoben’ny serasera sy ny kolontsaina ho an’ny faritra Vakinankaratra. Fotodrafitrasa izay tafiditra ao anatin’ny fanatanterahana ny veliranon’ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina dia ny fanomezan-danja ny tontolon’ny serasera sy ny fampiroboroboana ny…

    Lire plus