Divers, Politiques, Sociales

Ny filoha mamerina ny fanambiny

19 février – « Iray volana androany no nandraisako ny fitantanana ny firenena, maro ny asa efa natomboka sy vitaina, mbola betsaka ny ho tanterahana araka ny velirano nifanaovantsika. »Alohan’ny hikipian’ny masoko hoy i bebe Raketamalala Anastasia, 85 taona tany Vavatenina dia avoty i Madagasikara zafiko ». Mbola narahany tsodrano izany androany rehefa noraisiko izy nanamafisako taminy fa adidy efa nekeko hiantsorohana ny fanavotana ny firenena ary izy no isan’ny nanehoako izany fahavonona izany androany teto amin’ny biraoko eto amin’ny lapam-panjakana Ambohitsirohitra. Ambarako ombieny ombieny fa izaho ianao isika rehetra no hiaraka hanavotra an’i Madagasikara, koa ataovy izay azonao atao hoan’ny firenena eo amin’izay toerana misy anao araka izay eo ampelantananao fa izaho sy ny fitondrampanjakana tarihiko kosa dia hanao araka izay tratry ny herinay hoan’ny tanindrazana iombonantsika. ». Andry Rajoelina