Environnement, Politiques, Sociales

« Mba ho nosy maitsomavana i Madagasikara »

2 mars 2019- Antson’ny filoha Andry Rajoelina : « Raha mitsinjo ny ho avy ianao dia mamboly hazo androany mba hialokalofan’ny taranaka fara-mandimby.Tsy maintsy hotratratsika ny tanjona handrakotra ala an’i Madagasikara! Fanamby no hapetrantsika fa ho avokavoky ny ranomasimbe indiana i Madagasikara ary rehefa tsy ho fahatelo isika na faharoa dia ho voalohany isika amin’ny fandrakofan’ala ny firenena. Indrindra raha miara-mientana isika mianakavy na mpianatra, na skoto, na tanora,na lehibe, na mpanao politika, na olontsotra, na miaramila, na iza na iza fa hiaraka handrakotra ala an’i Madagasikara isika ka 40.000ha farafahekily isantaona, ary 40 tapitrisa ny zanakazo hovolentsika faharafahekeliny. Fanetriben’ny firenena ny mandoro tanety ary hoampiantsika ny tantsaha tsy hanao tavy intsony fa vatsiana zezika ahafahany mamboly ara-dàlana.
Hikajy ny tontolo iainana isika ary hampiasa akoranafo fandrehitra toy ny éthanol hikajiana ny ala sy hisian’ny fandrosoana hoan’ny isantokatrano.
Koa entaniko ianareo, ndao hamboly hazo, kajio ny ala, tsinjovy ny taranaka, ary ndao hamerina indray an’i Madagasikara ho Nosy maintso mavana mahatehonina, mba ho mendrika ny taranaka Malagasy. mitsinjo ny ho avy ianao dia mamboly hazo androany mba hialokalofan’ny taranaka fara-mandimby.Tsy maintsy hotratratsika ny tanjona handrakotra ala an’i Madagasikara! Fanamby no hapetrantsika fa ho avokavoky ny ranomasimbe indiana i Madagasikara ary rehefa tsy ho fahatelo isika na faharoa dia ho voalohany isika amin’ny fandrakofan’ala ny firenena. Indrindra raha miara-mientana isika mianakavy na mpianatra, na skoto, na tanora,na lehibe, na mpanao politika, na olontsotra, na miaramila, na iza na iza fa hiaraka handrakotra ala an’i Madagasikara isika ka 40.000ha farafahekily isantaona, ary 40 tapitrisa ny zanakazo hovolentsika faharafahekeliny. Fanetriben’ny firenena ny mandoro tanety ary hoampiantsika ny tantsaha tsy hanao tavy intsony fa vatsiana zezika ahafahany mamboly ara-dàlana.
Hikajy ny tontolo iainana isika ary hampiasa akoranafo fandrehitra toy ny éthanol hikajiana ny ala sy hisian’ny fandrosoana hoan’ny isantokatrano.
Koa entaniko ianareo, ndao hamboly hazo, kajio ny ala, tsinjovy ny taranaka, ary ndao hamerina indray an’i Madagasikara ho Nosy maintso mavana mahatehonina, mba ho mendrika ny taranaka Malagasy. ».