Divers

Miara miory amin’ny fianakavian’i Andotiana ny Filoha Andry Rajoelina

14 février 2019-« Tohina ny fo manoloana ny tranga namoizana ny ain’i Andotiana Andriamampianina, tovovavy mpianatra malagasy nandrato fianarana tany Frantsa, maty rehefa tsy hita popoka nandritra ny herinandro maromaro. Mitondra ny teny fampiononana hoan’ny fianakaviany sy ireo namany rehetra aho amin’ny anarako sy ny fitondrampanjakana tarihiko! Efa nifampiresaka antarobihy tamin’ny reniny aho raha vao nandre ny voina ary hisy ny fandraisananjaran’ny fiadidiana ny Repoblika ny amin’ny fikarakarana ny razana sy ny fampodiana izany aty antanindrazana! Ary efa nangataka ihany koa ny fanadihadiana lalina mahakasika izao voina izao any amin’ny fitondrana frantsay ny fitondrana malagasy. Mankahery indrindra Tompoko! Mandria ampiadanana Andotiana Andriamampianina. »
Andry Rajoelina