Environnement, Politiques, Sociales
2 mars 2019- Antson’ny filoha Andry Rajoelina : « Raha mitsinjo ny ho avy ianao dia mamboly hazo androany mba hialokalofan’ny taranaka fara-mandimby.Tsy maintsy hotratratsika ny tanjona handrakotra ala an’i Madagasikara! Fanamby no hapetrantsika fa ho avokavoky ny ranomasimbe indiana i Madagasikara ary rehefa tsy ho fahatelo isika na faharoa dia ho voalohany isika amin’ny fandrakofan’ala ny firenena. Indrindra raha miara-mientana isika mianakavy na mpianatra, na skoto, na tanora,na lehibe, na mpanao politika, na olontsotra, na miaramila, na iza na iza fa hiaraka handrakotra ala an’i Madagasikara isika ka 40.000ha farafahekily isantaona, ary 40 tapitrisa ny zanakazo hovolentsika faharafahekeliny. Fanetriben’ny firenena ny mandoro tanety ary hoampiantsika ny tantsaha tsy hanao tavy intsony fa vatsiana zezika ahafahany mamboly ara-dàlana.
Hikajy ny tontolo iainana isika ary hampiasa akoranafo fandrehitra toy ny éthanol hikajiana ny ala sy hisian’ny fandrosoana hoan’ny isantokatrano.
Koa entaniko ianareo, ndao hamboly hazo, kajio ny ala, tsinjovy ny taranaka, ary ndao hamerina indray an’i Madagasikara ho Nosy maintso mavana mahatehonina, mba ho mendrika ny taranaka Malagasy. mitsinjo ny ho avy ianao dia mamboly hazo androany mba hialokalofan’ny taranaka fara-mandimby.Tsy maintsy hotratratsika ny tanjona handrakotra ala an’i Madagasikara! Fanamby no hapetrantsika fa ho avokavoky ny ranomasimbe indiana i Madagasikara ary rehefa tsy ho fahatelo isika na faharoa dia ho voalohany isika amin’ny fandrakofan’ala ny firenena. Indrindra raha miara-mientana isika mianakavy na mpianatra, na skoto, na tanora,na lehibe, na mpanao politika, na olontsotra, na miaramila, na iza na iza fa hiaraka handrakotra ala an’i Madagasikara isika ka 40.000ha farafahekily isantaona, ary 40 tapitrisa ny zanakazo hovolentsika faharafahekeliny. Fanetriben’ny firenena ny mandoro tanety ary hoampiantsika ny tantsaha tsy hanao tavy intsony fa vatsiana zezika ahafahany mamboly ara-dàlana.
Hikajy ny tontolo iainana isika ary hampiasa akoranafo fandrehitra toy ny éthanol hikajiana ny ala sy hisian’ny fandrosoana hoan’ny isantokatrano.
Koa entaniko ianareo, ndao hamboly hazo, kajio ny ala, tsinjovy ny taranaka, ary ndao hamerina indray an’i Madagasikara ho Nosy maintso mavana mahatehonina, mba ho mendrika ny taranaka Malagasy. ».
0

19 février – « Iray volana androany no nandraisako ny fitantanana ny firenena, maro ny asa efa natomboka sy vitaina, mbola betsaka ny ho tanterahana araka ny velirano nifanaovantsika. »Alohan’ny hikipian’ny masoko hoy i bebe Raketamalala Anastasia, 85 taona tany Vavatenina dia avoty i Madagasikara zafiko ». Mbola narahany tsodrano izany androany rehefa noraisiko izy nanamafisako taminy fa adidy efa nekeko hiantsorohana ny

0

Divers

14 février 2019-« Tohina ny fo manoloana ny tranga namoizana ny ain’i Andotiana Andriamampianina, tovovavy mpianatra malagasy nandrato fianarana tany Frantsa, maty rehefa tsy hita popoka nandritra ny herinandro maromaro. Mitondra ny teny fampiononana hoan’ny fianakaviany sy ireo namany rehetra aho amin’ny anarako sy ny fitondrampanjakana tarihiko! Efa nifampiresaka antarobihy tamin’ny reniny aho raha vao nandre ny voina ary hisy ny fandraisananjaran’ny fiadidiana ny Repoblika ny amin’ny fikarakarana ny razana sy ny fampodiana izany aty antanindrazana!

0

Economies, Politiques

11 février 2019- Lors de sa mission à Addis Abeba, le Président Andry Rajoelina a également renforcé la coopération avec la Banque Mondiale en s’entretenant avec le Vice-président de cette institution pour la Région Afrique, Hafez Ghanem, A cette occasion, ce dernier, a fait la promesse d’œuvrer rapidement pour le déblocage des fonds mais aussi de « revoir le volume budgétaire » en faveur de Madagascar.

0

Divers, Economies, Politiques, Sociales

10 février 2019- Dans le cadre du 32ème Sommet de l’Union Africaine à Addis Abeba, notre Président a également rencontré le président de la Banque Africaine pour le Développement (BAD), Akinwumi Adesina. Après avoir sollicité le déblocage rapide des aides financières de la BAD, déjà allouées initialement afin d’appuyer de grands travaux à Madagascar, le Président n’a pas manqué de remercier la banque pour les anciens projets déjà financés.

0

Politiques, Sociales

Dimanche 10 Février 2019- Ce jour marque l’ouverture officielle du 32ème sommet de l’Union Africaine au cours duquel le Président Andry Rajoelina a prononcé un discours qui restera dans les annales du sommet, tant il a été percutant dans ses propos.Reconnaissant les réalités de la pauvreté régnant encore au sein du continent malgré l’existence des multiples richesses, il a appuyé sur la nécessité de prendre des décisions radicales afin que ce paradoxe disparaisse au profit d’un avenir serein pour les jeunes qui sont majoritaires en Afrique.

0

PREVIOUS POSTSPage 1 of 2NO NEW POSTS